Báo giá các dịch vụ Youtube

Dịch vụ Youtube là bao gồm các dịch vụ liên quan tới mạng xã hội Youtube như: Dịch vụ tăng view video, Dịch vụ tăng like video, tăng lượt chờ công chiếu, tăng đăng ký kênh youtube, tăng bình luận,..

Dịch vụ tăng lượt xem youtube

 • View đề xuất

 • 60đ/view

 • Dể dàng ăn đề xuất video
  .
 • Tối thiểu 1.000 view
  /video
 • Tối đa 10.000.000 view
  /video
 • Bảo hành
 • Hiệu quả
 • An toàn
 • View theo quốc gia

 • 200đ/view

 • View theo quốc gia
  .
 • Tối thiểu 1.000 view
  /video
 • Tối đa 100.000 view
  /video
 • Bảo hành
 • Hiệu quả
 • An toàn
 • View ads

 • 100đ/view

 • View thật chạy bằng quảng cáo
  .
 • Tối thiểu 1.000 view
  /video
 • Tối đa 10.000.000 view
  /video
 • Bảo hành
 • Hiệu quả
 • An toàn
 • View mạng xã hội

 • 150đ/view

 • View thật từ người dùng
  .
 • Tối thiểu 1.000 view
  /video
 • Tối đa 10.000.000 view
  /video
 • Bảo hành
 • Hiệu quả
 • An toàn

Dịch vụ tăng lượt đăng ký youtube

 • Subscribe 01

 • 1.200đ/sub

 • Tối thiểu 100
  sub
 • Tối đa 8000
  sub
 • Có thể bật kiếm tiền
  .
 • Bảo hành
 • Hiệu quả
 • An toàn
 • Subscribe 02

 • 1.300đ/sub

 • Tối thiểu 500
  sub
 • Tối đa 8000
  sub
 • Có thể bật kiếm tiền
  .
 • Bảo hành
 • Hiệu quả
 • An toàn
 • Subscribe 03

 • 1.000đ/sub

 • Tối thiểu 100
  sub
 • Tối đa 2000
  sub
 • Người thật follow
  .
 • Bảo hành
 • Hiệu quả
 • An toàn
 • Subscribe 04

 • 1.500đ/sub

 • Tối thiểuTối thiểu 100
  sub
 • Tối đa 1500
  sub
 • Người thật follow
  .
 • Bảo hành
 • Hiệu quả
 • An toàn

Dịch vụ tăng like, bình luận youtube

 • Like siêu tốc

 • 350đ/like

 • Seo rất tốt
  .
 • Dễ ăn đề xuất
  .
 • Bảo hành
 • Hiệu quả
 • An toàn
 • Like thật

 • 450đ/like

 • Seo rất tốt
  .
 • Dễ ăn đề xuất
  .
 • Bảo hành
 • Hiệu quả
 • An toàn
 • Dislike

 • 750đ/dislike

 • Tốc độ chậm
  .
 • Tối thiểu 100
  .
 • Bảo hành
 • Hiệu quả
 • An toàn
 • Bình luận

 • 2.000đ/comment

 • Tối thiểu 10/video
  .
 • Tối đa 100/video
  .
 • Bảo hành
 • Hiệu quả
 • An toàn

Dịch vụ tăng công chiếu + bật kiếm tiền youtube

 • Giờ xem BKT

 • 1.5 triệuđ/4.000 giờ

 • Giờ xem ảo
  .
 • Có thể bật kiếm tiền
  .
 • Giá rẻ
  .
 • Bảo hành
 • Hiệu quả
 • An toàn
 • Lượt chờ công chiếu

 • 250đ/view

 • Tối thiểu 1.000
  .
 • Chờ xem sẽ ở lại và đợi trong 1 giờ
  .
 • Người view thật toàn thế giới
  .
 • Bảo hành
 • Hiệu quả
 • An toàn
 • Lượt Xem công chiếu

 • 250đ/view

 • Tối thiểu 1.000
  .
 • Bắt đầu sau 5p-15p
  .
 • Người view thật toàn thế giới
  .
 • Bảo hành
 • Hiệu quả
 • An toàn
 • Tăng mắt live stream

 • 250đ/mắt

 • Tối thiểu 1.000
  .
 • Bắt đầu sau 2-5 phút
  .
 • Người view thật toàn thế giới
  .
 • Bảo hành
 • Hiệu quả
 • An toàn

* Hotline: 090 73 54 550

Biểu mẫu báo giá